Senja kommunes kulturpris til UKM-general

– Engasjement som også er et fredsprosjekt

Kulturpersonligheten og UKM-ansvarlig Odd-Halvdan Jakobsen ble Senja kommunes første kulturprismottaker.

KULTURPRIS: Odd-Halvdan Jakobsen, i midten med Tom-Rune Eliseussen til venstre og Geir Inge Sivertsen til høyre, mottok torsdag 4. februar Senja kommunes første kulturpris.   Foto: Arve Svestad, Senja kommune

kultur

Mest synlig har han vært i sin rolle som koordinator, kunstnerisk leder og ildsjel for gjennomføringen av Ungdommens Kulturmønstring, nå Ung Kultur Møtes, heter det fra forslagsstillerne.

Prisen ble delt ut i årets første møte i Senja kommunestyre torsdag morgen.