Salangen viseklubb – Baluba:

Digital kjerringjuldag — på Zoom fra Sverige

Korona og nedstenging til tross: Salangen viseklubb – Baluba holder hjulene i gang. Lørdag bidrar de på digital kjerringjul – fra Sverige.
kultur

Kjerringjul var opprinnelig når kvinnfolkene langs kysten samlet seg med det de hadde av rester etter julen når mannfolkene var reist på Lofoten. Astrid Høgmo, nå bosatt i Stockholm, er styremedlem i foreningen Det Norske Samfund. Hvert år på etterjulsvinteren pleier de å invitere til torskemiddag i den norske ambassaden. I fjor var Inger Strand, Randi Walle og Tord Marthinsen fra viseklubben Baluba i Salangen invitert til Sverige for å bidra med nordnorske viser.

I år blir det – naturlig nok – ingen torskemiddag, forteller Strand.