Har startet arbeidet mot fremtidens kulturskole

Utviklingsprosjekt og snart innflyttingsklar i nye lokaler – Sørreisa kulturskole ruster seg for fremtiden.

SIGNERING: Ordfører Jan-Eirik Nordahl og kulturskolerektor Lise Løvland signerer avtalen om kulturskoleutviklingsprosjektet i regi av Norsk Kulturskoleråd – på skjermen bak Ann-Synnøve Bendixen fra Kulturskolerådet. Nå begynner arbeidet mot fremtidens kulturskole, påpeker Løvland.   Foto: Privat

kultur

Sørreisa er blitt med i et kulturskoleutviklingsprosjekt i regi av Norsk Kulturskoleråd: Onsdag, samme dag som kontrakten ble signert, var første veiledningsmøte med Ånn-Synnøve Bendixen. Timingen kunne ikke ha vært bedre, påpeker kulturskolerektor Lise Løvland: Prosjektet starter samtidig som kulturskolen skal flytte inn i nye lokaler.

– I kulturskolerådet har det lenge vært sett på hvordan kulturskolene kan bistå i mange institusjoner. Om kort tid blir vi samlokalisert med folkebiblioteket og frivilligsentralen. Siden kulturskolene tradisjonelt har hatt sin hovedvirksomhet rettet mot barn og unge, er det ekstra interessant å se hvor den kan bidra for voksne og eldre også, sier Løvland.