Maritim historie:

Historielag håper på nytt liv for Dyrøys gamle doktorbåt

Båter bygd i eik, mahogni og amerikansk gran forgår ikke så lett. Den gamle doktorbåten «Cito» i Dyrøy kan få nytt liv.

SKJØNNHET: Doktorbåten «Cito» – bildet er antagelig tatt allerede det året den kom til Dyrøy, i 1960. «Cito» hadde gått i passasjertrafikk i Oslofjorden. I Dyrøy fungerte den som legeskyss- og ambulansebåt.   Foto: Privat

kultur

I 1960 kom en spesiell båt med smekre linjer til Dyrøy. Doktor Gran hadde kjøpt en furuholmenbåt, som hadde gått i passasjertrafikk i Oslofjorden noen år etter den ble bygd på Vestlandet i 1954. Gran brukte båten for å komme seg mellom legekontorene i Dyrøy og Tranøy, den fraktet syke og fødende, men ble også leid ut som skyssbåt for både menigmann, lensmann og prest. Veistandarden var jo ikke optimal på den tiden, særlig ikke teleløsningen.

Unngikk fødsler

– Blant annet brukte både skoler og ulike lag og foreninger å leie båten ved behov, forteller Berit Nikolaisen i Dyrøy historielag.