Det ble korsang likevel for beboerne på sykehjemmet i jula

Rossfjord blandakor har hatt noen øvelser etter alle kunstens regler og med smittevern i fokus, men alt av korturer, konserter og opptredener har blitt avlyst, forteller Inger Lajord i blandakoret.

JULESTEMNING: Rossfjord blandakor med julesang utenfor sykehjemmet.   Foto: Privat

kultur

– Nå hadde vi egentlig tatt tidlig juleferie. Vi ble likevel enige om å møtes helt uformelt for å synge noen julesanger sammen før jul. Da kom ideen om at vi kanskje kunne dele det med dem som bor på Rossfjord sykehjem. Vi vet at de strenge smittevernreglene har gjort at mye av det som ellers skjer på det flotte sykehjemmet i bygda vår, er blitt avlyst det siste året. Vi fikk ikke komme inn, så vi bestemte oss for å synge utenfor sykehjemmet. Vinduene i fellesstua ble åpnet, og vi sang for full hals utenfor vinduene, smiler Lajord.

At det ble en lun førjulskveld tirsdag den 22. desember for både beboere og blandakor, var det ingen tvil om.