Bok: Tekstiler i Troms. En kvinnehistorie

«Oppeten mat og utsletne klea e lett forglømt»

Med utgangspunkt i blant annet tekstiler fra Berg og Torsken 1850-1950 gir Torunn Sedolfsen et viktig bidrag til kunnskapen om vår kulturarv.

REPRESENTATIVT: Ungdom i Berg rundt år 1900. Bildet er hentet fra Torunn Sedolfsens bok Tekstiler i Troms. En kvinnehistorie. Berg og Torsken er representative for kystsamfunn generelt, med kvinnene som viktige aktører i forvaltning av gårdens ressurser.   Foto: P. Kramer

kultur

Et oppdrag med registrering av tøyprøvesamlinger på Norges arktiske universitetsmuseum i Tromsø ga mulighet til å arbeide med bevart tekstilt materiale. Mye var samlet inn av Elvine Balsvik og produsert i Berg og Torsken i perioden 1850 –1950. Prestegjeldet Berg og Torsken hadde besøk av kulturforskeren Eilert Sundt i 1860-årene, som tok med opplysninger herfra i Om Husfliden i Norge, forklarer Torunn Sedolfsen.

Viktig dokumentasjon

– Min undersøkelse er styrket med materiale fra Anna Grostøls samling med innhold av intervju med eldre fra nærliggende kommuner som Tranøy, Hillesøy, Bjarkøy og Trondenes. Andre kommuner er også representert. Dialektuttrykk knyttet til produksjonen er tatt med i boken.