Utlysing av ny kantorstilling:

Føler seg overkjørt i ansettelsesprosess

Kantorstillingen i Lenvik menighet lyses ut som en 70-prosentstilling. Det bekymrer årsmøtet i menighetsrådet.

REAGERER: Kantorstillingen i Lenvik menighet lyses ut som en 70-prosentstilling. Det får årsmøtet i menighetsrådet til å reagere.   Foto: Stian Jakobsen

kultur

Årsmøtet for 2020, som på grunn av koronapandemien ble avviklet først søndag 25. oktober, ga enstemmig og full tilslutning til at kantorstillingen i Lenvik menighet blir lyst ut på nytt som heltidsstilling – 100 prosent, opplyses det i et brev til Senja kirkelige fellesråd. Menigheten har i lang tid hatt to heltidsstillinger for kirkemusikk. Til og med inneværende år har minst én av stillingene vært betjent av en kantor.

Overkjøring

– Når vi nå erfarer at vår kantor etter lang sykemelding har måttet tre ut av stillingen, var det forventet at Senja kirkelige fellesråd ville legge forholdene til rette for å få en kvalifisert søker. Til vår store overraskelse ser vi at stillingen blir lyst ut som en deltidsstilling på 70 prosent. Det er gjort uten at Lenvik menighetsråd har fått kjennskap til endringen, noe som er både uforståelig og lite gjennomtenkt – egentlig en overkjøring av Lenvik menighetsråd, heter det i brevet, som på vegne av årsmøtet er undertegnet av Solrun Borvik og Kjell Øvereng med kopi til Lenvik menighetsråd, kirkeverge Rakel Vangen Hoholm og sokneprest Ruth Astrid Stellmacher.