Kongoaksjonen 2020:

– Vi har alle et stykke Kongo i lommen

Årets Kongoaksjon blir ikke som tidligere. Men det blir innsamling – og lørdag 7. november er det konsert.

KONGOAKSJONEN: Også i år blir det innsamling, men den vil foregå digitalt. – Det er verdt å tenke på at vi alle har et stykke Kongo i lommen, påpeker ungdomsprest og kateket Frank Stellmacher.   Foto: Berit Roald / NTB

kultur

I 2009 tok enkeltpersoner i Lenvik menighet initiativet til det som etter hvert ble Kongoaksjonen: en organisert hjelpeaksjon i regi av menigheten, også kalt konfirmantaksjonen. Vanligvis har ungdommene både stand på butikkene og bøssebæring. Med koronapandemien som bakteppe var det raskt klart at årets aksjon måtte legges opp annerledes.

Digitalt

– Kommunelegen frarådet oss å gå med bøsser, og det skjønner vi godt. Skulle vi ha hatt stand på butikkene, måtte vi også ha tatt hensyn til smittevernreglene. Vi snakket med foreldrekontaktene, og de mente at folk flest ikke lenger betaler med kontanter – og da faller mye av hensikten bort. I stedet ble det foreslått at hvis hver konfirmant kunne finne 10 personer som hver ga 50 kroner, ville vi kunne nå målet på 42.000, forteller Frank Stellmacher, ungdomsprest og kateket i Lenvik menighet.