Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2020:

– Viktig å dokumentere gjennom utgivelser

Årbok for Dyrøy og Sørreisa, den nittende i rekken, er klar for lansering.

DOKUMENTASJON: Dag Martinsen og Berit Nikolaisen med årets utgave av Årbok for Dyrøy og Sørreisa. Selv i en digital hverdag er det viktig å dokumentere gjennom slike utgivelser, påpeker de.  Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

En del har forandret seg siden oppstarten i 2002: I år er det nytt trykkeri, og omslaget, som før har vært glanset, er nå matt. Men viktigere er det at boken er større enn noensinne, blir det påpekt. Årets utgave er på over 200 sider.

– Vi hadde en diskusjon i årbokkomiteen om vi skulle redusere mengden stoff, men kom samtidig frem til at vi hadde en del serier gående som det var greit å bli ferdig med, forteller Berit Nikolaisen, leder for historielaget i Dyrøy.