Kulturskoletilbudet i Senja kommune:

Frykter et fattigere og mindre attraktivt samfunn

Herbjørg Valvåg frykter et fattigere og mindre attraktivt samfunn hvis kulturskolens tilbud i Senja kommune tynnes ut.

FRYKTER TILBUDET FORRINGES: Herbjørg Valvåg frykter for konsekvensene for hele samfunnet hvis kultorskoletilbudet i Senja kommune sentraliseres.  Foto: Mathias Brobakk Nordgård

kultur

Herbjørg Valvåg, gruppeleder for SV i Senja kommunestyre, henviser i en kronikk i Folkebladet torsdag til rådmannens forslag til vedtak om at kulturskolens undervisning skal foregå etter skoledagen. Valvåg frykter det kan føre til at kulturskolen bare gir tilbud på Finnsnes, slik det var i tidligere Lenvik kommune. Det vil være en sentralisering alle parter taper på, mener hun.

– Vi vet av erfaring at når kulturskoletilbudet legges til etter skoletid, vil noen elever falle fra. Resultatet er et fattigere samfunn: Det er et samspill mellom det som skjer i kulturskolen, skolene og i livet for øvrig i bygdesamfunnet. Det har vi ikke råd til å miste, sier Valvåg.