Rådmannen om kulturskolen i Senja kommune:

– Vi føler at vi opprettholder det som var intensjonsavtalen

Senja kommune har ingen intensjoner om å redusere kulturskoletilbudet i distriktene.

KULTURSKOLEN: – Kultur er en viktig del av bolysten, sier rådmann i Senja kommune, Hogne Eidissen. Bildet er fra ei oppsetning av «Drømmefabrikken» i Kulturhuset på Finnsnes, satt opp av Kulturskolen i daværende Lenvik.   Foto: Stian Jakobsen

kultur

Herbjørg Valvåg, gruppeleder for SV i Senja kommunestyre, henviste i en kronikk i Folkebladet torsdag til rådmannens forslag til vedtak om at kulturskolens undervisning skal foregå etter skoledagen. Valvåg frykter det kan føre til at kulturskolen bare gir tilbud på Finnsnes, slik det var i tidligere Lenvik kommune. Det vil være en sentralisering alle parter taper på, mener hun.

Rådmann Hogne Eidissen tilbakeviser at det vil føre til en sentralisering, for tilbudet skal videreføres slik det er i dag. Forskjellen er at undervisningen blir gitt i forlengelsen av skoletiden.