Nasjonal bibliotekdag 1. september: – Skal være en ressurs for skolebibliotek i Senja

Tirsdag markeres Nasjonal bibliotekdag over hele landet, i år med skolebibliotek som fokus.

BIBLIOTEKDAG: Bibliotekar Arne-Harald Steilbu er fornøyd med at barn i Senja kommune har lest over 500.000 sider i sommer. Tirsdag er det nasjonal bibliotekdag.   Foto: Privat

kultur

Dermed kan det jo virke litt paradoksalt at Senja bibliotek, som er et folkebibliotek, markerer, smiler Arne-Harald Steilbu. En personlig grunn er at han, etter å ha sittet i styret i Norsk bibliotekforening sin spesialgruppe for skolebibliotek i flere år, ble valgt til leder i vår.

– En annen og viktigere grunn er at 4 av våre 5 avdelinger ligger på skoler – kombinasjonsbibliotek – og samarbeider av den grunn med skolene. Alle avdelingene i tillegg til hovedbiblioteket på Finnsnes ønsker å være en ressurs for skolene i kommunen.