Senja med Norges første vannkraftverk!

Tidligere forskningssjef/seniorrådgiver i NVE, Per Einar Faugli (73), har nylig avsluttet publikasjonen Elektrisitetens forvaltningshistorie 1877-1921. Boka er spekket med spennende bilder, interessant historie og nyttig statistikk om hvordan den nye oppfinnelsen, elektrisiteten, har endret landet og samfunnet på 40-50 år.

Først i Norge: Rester etter den første vannkraftdammen i Norge. Dammen hevet vannstanden i Storvatnet på Senja med flere meter. Tetningskjernen var av torv, den er nå borte.   Foto: Per Einar Faugli/2003/NVE.

kultur

- Det er jo imponerende at det er på ei øy i Troms at landets første vannkraftverk ble bygd, mener Faugli.

- Årsaken var gruvedriften i Hamn som førte til oppbygging av et betydelig samfunn med sterk befolkningsvekst nettopp her. Driften kom i gang i 1872, og malmen ble utskipet til Wales, forteller forfatteren.