Avdekker mystisk funn — historien kan måtte omskrives

Årets utgave av Fossmodagan blir spesiell på flere måter.. Et mystisk funn under restaurering kan føre til at historien om gården Fossmo må omskrives.

MYSTISK: Fossmostua renoveres, og under arbeidet fant arbeiderne en stein i kjelleren datert 1812. Den første kjente bosetting på Fossmo er datert 1823.  Foto: Jan-Erik Bergstad

kultur

Fossmotunet på Bardufoss består av bygningene som en gang sto på gården Fossmo. Nå kan det hende at historien om gården må omskrives, sier Elsa Nymo, som er etterkommer av beboerne på Fossmo, og leder i støtteforeningen for Fossmotunet som arrangerer Fossmodagan i samarbeid med Midt-Troms Museum førstkommende søndag.

Skifte ut

– Fossmostua er under renovering, og under arbeidet med å skifte ut syllstokkene fant arbeiderne en stein der årstallet 1812 var hugget inn. Det er spennende fordi den første kjente bosettingen på gården var i 1823. Så derfor arrangerer vi et grubleseminar under Fossmodagan, for å finne ut hva dette innebærer. Vi har folk i arbeid med å prøve å finne ut svaret, og på søndag får vi vite hva de har funnet ut, sier Nymo hemmelighetsfullt.