Olsokgudstjeneste i Håkavika:

Ringer inn også i år

Den 29. juli inviteres det til olsokgudstjeneste i Sankt Olavs kapell i Håkavika i Salangen.

KAPELL: Sankt Olavs kapell i Håkavika i Salangen ble påbegynt i 1999, stod ferdig i 2003 og ble innviet året etter. Bildet er fra en sommerkveld i 2017.   Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

Hver sommer siden kapellet stod ferdig, har Boye Skoglund invitert til olsokfeiring. Her er det tradisjonell markering: Først gudstjeneste, deretter rømmegrøt.

Om rammen er den samme som tidligere, blir det likevel spesielt med koronapandemien som bakteppe.