Sážžá Senja naturhus og museum 2020:

– Hver søndag blir nesten som en minifestival

Sommer på Sážžá med bamsejakt, familieaktiviteter og konserter: Søndag starter sesongen, og den varer helt til 9. august.

SOMMERSØNDAG: Artistene får en stødig scene – her da den fremdeles var under bygging i forrige uke – og en frodig skog som bakvegg. Prosjektleder Ingrid Signy Karlsen og daglig leder for barnemuseet Liudmila Shpynova ser frem til sommergjester på Sážžá.   Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

Liudmila Shpynova, daglig leder for barnemuseet, kan presentere et rikholdig program for de kommende søndagene på Sážžá Senja naturhus og museum i Øverbotn på Senja. Fra timene midt på dagen og fremover legges det opp til et aktivitetstilbud som skal passe for hele familien.

– Siden konseptet har så mye og forskjellig innhold, blir hver søndag nesten som en minifestival, med kunst, håndverk, åpen kafé og musikk, smiler hun.