Sørreisa kulturskole: Ny hverdag etter pandemien

I Sørreisa starter høstsesongen med nye tilbud og ny kompetanse etter koronautbruddet.

KULTURSKOLE: Ny sesong, nye tilbud – og mye lærdom fra en vinter hvor digitale undervisningsformer måtte tas i bruk. Foran ser vi Olivia og Aoife Power, i bakgrunnen kulturskolelærere Bengt Karlsen og Kirsti Karlstad Vaeng.   Foto: Privat

kultur

Dyrekjøpt erfaring til tross: Den digitale kompetansen mange kulturskoler har fått i vinter, gir mulighet både for mer variert undervisning og for stabilitet. Lærerne har laget instruksjonsvideoer, og elevene har prøvd seg på video-samspillingsfilm. Møtene har vært digitale, og lærerne har spilt med elevene via skjerm. Akkurat nå er en link i omløp, der elever i Dyrøy og Sørreisa spiller og synger i samme prosjekt: En versjon av Cohens «Hallelujah», forteller Lise Løvland, rektor ved Sørreisa kulturskole.

– Vi kunne ha startet normal undervisning for et par uker siden, men med små øvingsrom, samtidig som vi ikke skal ha trafikk av flere læreres elever samtidig, er det foreløpig bare korpsundervisningen som er godt i gang. Vi har undervisning med noen grupper og enkeltelever i kulturhuset, og vi selger tjenester til korps som øver i kulturhuset med to meter mellom hver musikant. Det sprites og vaskes, både folk og instrumenter. Dette forventer vi at vi må gjøre også i høst, men at vi da har mer undervisning med oppmøte, sier Løvland.