Senja kulturråd arrangerer sitt første årsmøte

Et felles forum for alle som driver med kulturelle aktiviteter i kommunen

Den 25. mars avholdes første årsmøte i Senja kulturråd. Interimstyret inviterer representanter fra kulturlivet til Sážžá Senja natur- og kultursenter.

INTERIMSTYRE: Den 25. mars avholdes første årsmøte i Senja kulturråd – interimstyret har bestått av Birgit Noreng, Leon Johansson, Claus Bergh, Kjell Lindberg, Frode Eilertsen, Angela Westphal, Børge Henriksen, Jim Eyolf Frantsen, Lill Katrin Villseth. Ikke til stede på bildet: Heidi Munkvoll, Gunn Elin Gauthun og Nikoline Nikoline Heiberg-Evenstad.   Foto: Privat

kultur

En arbeidsgruppe på elleve har arbeidet for å få i gang et kulturråd i Senja kommune. Arbeidet ble igangsatt i fjor av Kulturkraft Senja og videreføres nå av et interimstyre frem til rådet kommer i funksjon. Styret inviterer representanter for foreninger og grupper, det være seg orkester eller band, visuellkunstnere, danselag, revy- eller teatergrupper, kor, forfattere og filmskapere til det første årsmøtet. På årsmøtet skal det første styret velges, opplyser interimstyret.

– Rådet skal bestå av representanter fra flest mulig av de lag, grupper, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner som støtter formålet. Vi tror dette skal bli et nyttig, felles forum for alle som driver med kulturelle aktiviteter, eller som har interesse for det, forklarer Børge Henriksen i arbeidsgruppen.