Slik markeres samenes nasjonaldag i Midt-Troms

Samenes nasjonaldag markeres med omfattende program i Midt-Troms.
kultur

Dette er gjerne dagen da røtter markeres – også de som ligger langt tilbake: På Gamtofta i Skardalen er det lang tradisjon i å markere Samenes nasjonaldag. På den gamle samiske boplassen har Arvid Skjellhaug bygd opp et levende kulturminne og ivaretatt så mye av den samiske kulturen som finnes i kommunen. Den historikken skal ikke minst videreformidles på Samenes nasjonaldag. På Gamtofta er det gudstjeneste ved Ole Bekkelund, det blir besøk av kommunens ordfører Jan-Eirik Nordahl, det serveres bidos, og det arrangeres lassokasting for ungene. Henrik Olsen fra Sametinget holder tale.

Kulturpris

– Det er særlig viktig for nye generasjoner at vi markerer dagen. Vi ser at det samiske holdes mer og mer i hevd. Men samtidig må vi ikke glemme det gamle. Det er viktig å ta vare på historien, forteller Arvid Skjellhaug.