Med mye moro på grillen med Unglynrevyen

Unglynrevyen sparte ikke på garnityret da de fyrte opp grillen denne lørdagen.

KIRKEVALG: Unglynrevyen 2020 med en nærmest obligatorisk sammensetning figurer i en løssluppen paneldebatt – fra venstre Siv Langaune, Anette Salvesen, Ronny Skogstad, Merete Bondestad og Thomas Åsali Jenssen.   Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

Få bygderevyer har en så trofast tilhengerskare: Unglynrevyen i Sørreisa nærmer seg fire tiår på scenen, sketsjer og innslag er flere ganger tatt ut til deltagelse i norgesmesterskapet i revy på Høylandet, og i 2013 mottok de kommunes kulturpris. De siste årene har revyen vært kjørt i to utgaver: én ettermiddagsforestilling og én forestilling senere på kvelden med påfølgende fest og dans.

Tittelen «Unglynrevyen rotter seg sammen» blir forklart i et par av innslagene: Det er våndplagen i området som tematiseres, dels i et utall ordspill, dels også med en lang rekke forslag til gjenbruk. Grillen tennes opp, mens pelsfillene fyker ut i salen mot slutten av revyen.