Blå åker - Finnsnes 27. januar:

Hjemreise i dobbel forstand for Ragnar Olsen

Hålogaland Teaters Blå åker har både provosert og vakt ettertanke. Mandag 27. januar vises stykket på Finnsnes kulturhus. For dramatiker Ragnar Olsen er det en reise tilbake til røttene i dobbel forstand.

DRAGKAMP: Ketil Høegh og Trude Øines på scenen i Blå Åker under en av oppsetningene i Tromsø. Mandag 27. januar vises stykket på Finnsnes.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

kultur

Både for Ragnar Olsen, opprinnelig fra Finnsnes, og for Hålogaland Teater går linjene tilbake til pionertiden, da det politiske teateret var en viktig stemme i samfunnsdebatten. Blå åker, beskrevet som en thriller med havet i hovedrollen, hadde premiere i 2018; etter tre nye forestillinger på scenen i Tromsø tas stykket nå ut på turné.

Poetisk og politisk

– Ideen med å skrive et slikt stykke er at fiskeripolitikk har vært veldig fremme i nyhetene både med kystopprør og folkemøter. Bak disse overskriftene og historiene er det imidlertid et komplisert tema som ganske mange ikke kjenner til. Vi mente egentlig at dette også skulle være litt folkeopplysning, både på en poetisk og politisk måte. Vi trekker hovedlinjer i fiskeripolitikken fra etterkrigstiden og frem til nå og prøver å forklare begrep som «strukturering», «omsettelige kvoter». Alle disse begrepene svirrer daglig rundt i nyhetsbildet, men hva er det som ligger bak dem, spør Olsen retorisk.