Styrker bedriftene til samiske entreprenører

Bedriftsutviklingsprogrammet «Faamoe» har som mål å styrke lønnsomheten til bedriftene til fem kvinnelige samiske entreprenører, som nå forbereder seg til felles stand på Oslo Design Fair i august 2020.

«FAAMOE»: Fem samiske bedriftsledere møtes i Tromsø for å delta på «Faamoe» sine samlinger.   Foto: Privat

kultur

Sametinget har igangsatt bedriftsutviklingsprogrammet «Faamoe» – som betyr styrke/makt på sørsamisk – for samiske designere.

Det er fem kvinnelige bedriftsledere som deltar i programmet, og Kine Yvonne Kjær, fra Finnsnes, er én av dem.