Feirer 10 år med samisk språk og kultur

Samisk språksenter Ástávuona Giellagoahtie, markerer sitt 10-års jubileum i Lavangen over to dager på Fjellkysten.

10 ÅR: OVer to dager markerer Samisk språksenter sitt 10-års jubileum på Fjellkysten.  Foto: Morten Dokka

kultur

Onsdag kommer fylkesråd Roar Sollid, sametingsråd Mikkel E. Mikkelsen og ordfører Hege B. Rollmoen Myrseth og holder taler. Lars Joar Halonen som er leder ved senteret skal dra de historiske linjene før Jon Todal skal foredra om Marakasmisk opplevelse og kolonialisme.

Duoen Arvvas holder gratis konsert om onsdag kveld på Fjellkysten.

- Torsdag blir en fagdag med flere foredrag om å ta språket tilbake, samiske barn i nye pedagogiske rom og veien videre med samisk satsing i Lavangen, melder Sanne-Marja Utsi, samisk språkkonsulent.