– Kjempeviktig å sette fokus på urfolket

I forbindelse med den samiske språk-uka arrangeres det mange aktiviteter som synliggjør samisk språk og kultur i Troms, i regi av de samiske språk- og kultursentrene.

«BARNENS RAJD»: Kristina Eira, nestleder i Ástávuona Giellagoahtie i Lavangen kommune, deltok på «Barnens rajd» i Lauvhallen.  Foto: Ástávuona Giellagoahtie

kultur

Samisk språk-uke er en del av Sametingets langsiktige språksatsning “Språkløftet”, og er også Sametingets hovedmarkering av FNs internasjonale år for urfolksspråk.

Målet med samisk språk-uke, som varer fra 21. til 27. oktober, er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet.

– Det er kjempeviktig å sette fokus på urfolket, det samiske språket og kulturen vår, uttaler Kristina Eira, nestleder i Ástávuona Giellagoahtie (Astafjord samisk språksenter) i Lavangen kommune.

Sprer kunnskap

Eira tror den samiske språk-uka bidrar til økt kunnskap om samisk språk, kultur og historie.

– Språk-uka arrangeres rett og slett for å spre kunnskap om samer, det samiske språket og historien vår. Dette bidrar til at folk bygger seg opp en større interesse for å lære mer – det har jeg en sterk tro på. Samisk har tross alt en stor plass i Lavangen kommune, sier hun.

Eira forteller at den nasjonal språk-uka henvender seg til alle aldersgrupper med fokus på samisk språk.

– Vi henvender oss også til barnehage og skole – slik at språket skal bli synliggjort for dem. Det er kjempeviktig, med tanke på at overlevelsen til det samiske språket avhenger av barna.

Rajd i Lauvhallen

I Lavangen kommune arrangeres det flere aktiviteter i forbindelse med den samiske språkuka, blant annet «Barnens rajd» og duodjeutstilling i Lauvhallen, i tillegg til samisk familiegudstjeneste i Lavangen kirke.

Kristina Eira var tilstede under “Barnens rajd” og duodjeutstillingen – laget av elevene ved Lavangen skole.

– Vi arrangerer noe hver dag, helt til språk-uka avsluttes på søndag. Vi har en språk-utstilling, eller rajd som vi kaller det, i Lauvhallen, forteller Eira.

“Barnens rajd” er et pedagogisk materiale laget for barn mellom 6 og 12 år, men brukes til alle aldersgrupper. I rajden er det samisk duodji og brukssaker som samene brukte daglig før i tiden, opplyser Eira.

– Utstillingen er ganske komplett og autentisk med historisk utstyr – slik som pulker, kofter og ski. Utstillinga viser både utstyr fra sommer og vinter, forklarer Eira.

– Fylkeskommunen har et ansvar

– I forbindelse med FNs internasjonale år for urfolksspråk 2019 skal de samiske språkene synliggjøres i hele samfunnet vårt. De samisk språkene er viktige identitetsmarkører og en viktig kulturbærer, ifølge Troms fylkeskommune.

– Troms fylke omfatter områder med en stor samisk befolkning. Fylkeskommunen har derfor et naturlig ansvar for å støtte og trygge samisk språk, kultur og samfunnsutvikling i Troms. Våre bygg er blant annet skiltet til nordsamisk. I språkuka kan ansatte lære seg litt samisk i lunsjpause, sier Sigrid Ina Simonsen (Ap), fylkesråd for kultur og næring.

– Oppfordrer alle innbyggere i Troms til å stikke innom eller gjennomføre aktiviteter som synliggjør og styrker de samiske språkene i samfunnet, avslutter fylkesråd Simonsen (Ap).