Kulturskolen i Lenvik:

Ønsker flere til visuell kunst

Kulturskolen i Lenvik ønsker flere elever til visuell kunst. Det ideelle hadde vært to grupper – én for barn og én for ungdom.

VISUELL KUNST: Synnøve Nupen har vært lærer ved kulturskolen siden 2011. Bildet er fra et par år tilbake. Nupen gir Aleksandra Bjørnslett (6) noen gode tips på hva hun kan tegne. Til venstre: Henrik Hitland (11), lengst til høyre Ask Grunnvåg Jespersen (10). Foto: Arne Ivar Hanssen 

kultur

Kulturskolen har satset i det siste med nytt og romslig lokale kun beregnet for visuell kunst. Ønsket er å utvikle faget enda mer med både fotokunst, design/re-design, keramikk med mere. Men for at et fag skal kunne utvikle seg, trengs elever, påpeker kulturskolerektor Kenneth Møller.

– Vi har hatt dette faget i over ti år, i enkelte år med opp mot tyve elever fordelt på tre grupper. Men de siste årene har vi hatt en merkbar mindre ettervekst når de eldste elevgruppene har sluttet etter naturlig aldersavgang, forklarer han.