Et av fylkets eldste musikkforeninger sliter:

Risikerer korpsløs nasjonaldag

Etter 117 år ser det mørkt ut for et av fylkets eldste musikkforeninger: Med manglende rekruttering kan Gibostad bli uten korps på 17. mai.

GIBOSTAD MUSIKKFORENING: Et av fylkets eldste musikkforeninger risikerer nedleggelse. Her fra 100-jubileet i 2002 på Finnsnes.  Foto: Reidar Ingebrigtsen

kultur

Det betyr ikke bare marsj-løs feiring på selve Gibostad, men også i Botnhamn og på Silsand, hvor korpset har tradisjon i å stille opp på nasjonaldagen. Det er et stort tap for bygda — og for en musikkforening som har gjennomlevd både unionsoppløsning, to verdenskriger, nedgangstid og materiell oppbygging. Siden 1945 har musikkforeningen spilt hver 17. mai, forteller Brit-Eva Strøm Tøllefsen, leder i Gibostad musikkforening.

– Hver høst når vi har startet opp, har vi pleid å være ti-elleve voksne. Men flere sluttet i vår, noen i høst, og dermed er vi bare fem-seks igjen. Nå er vi nødt til å gå ut for å få flere gibostadværinger til å spille, ellers risikerer korpset å bli nedlagt, sier hun.