– Medlemmer er «primus motor» for misjons-messe

Normisjon inviterer atter en gang til tradisjonell høstmesse. Denne gangen på Lenvik Frivilligsentral, og det skjer lørdag.

BAKVERK OG HÅNDARBEID: Det selges både bakevarer og håndarbeid av forskjellig slag på det årlige misjonsarrangementet.  Foto: Privat

HÅPER PÅ BESØKENDE: Annhild Aadland håper på mange besøkende under høstmessa, lørdag 19. oktober.   Foto: Privat

GÅR TIL PROSJEKT: All inntekt fra høstmessa går til Normisjons arbeid, både i Norge og andre land.  Foto: Privat

kultur

– Også i år inviterer Normisjon til tradisjonell høstmesse på Finnsnes, sier Annhild Aadland, ett av medlemmene i misjonsforeningen.

Selger bakevarer

I mange år ble Normisjons høstmesse arrangert i Sørvik utenfor Harstad, opplyser Annhild Aadland.

– Nå kommer medlemmer i foreningen i Harstad, til Finnsnes, for å bistå de to Normisjons-foreningene her med å gjennomføre messa, sier hun.

– Medlemmer i Finnfjord Santalforening er “primus motor” for dette årlige misjons-arrangementet, hvor det selges både bakevarer og håndarbeid av forskjellig slag. Her er mange flotte gaveartikler!, opplyser Aadland.

Det vil også være åre-salg og trekning av loddbøker, som har vært ute for salg i regionen, ifølge Aadland.

– På høstmessa til Normisjon hører også kafèdrift med. Vi ønsker å tilrettelegge for et hyggelig møtested denne lørdagen, sier hun.

Samler inn til prosjekt

Normisjon er en misjonsorganisasjon som har et omfattende arbeid både internasjonalt og i Norge. Organisasjonens prosjekter dreier seg blant annet om samfunnsutvikling, utdanning, helsearbeid, landbruksveiledning, menighetsbygging, lederskap og bibeloversettelse.

– All inntekt i forbindelse med høstmessa går til Normisjon sitt arbeid, både til arbeidet som drives i Norge og i flere land i Asia, Afrika, Midt-Østen og Sør-Amerika, forteller Aadland.

Sang fra ungdomskoret

Denne gangen blir høstmessa lagt til Lenvik Frivilligsentral, i motsetning til tidligere år – da messa ble holdt i Finnsnes kirke.

– Arrangementet går av stabelen lørdag, 19.oktober, med åpning klokken 12:00 og avrundes klokken 15:00. Lenvik menighet sitt ungdomskor synger i begynnelsen av messa, sier Aadland.

– Vi håper at riktig mange besøker høstmessa og får noen hyggelige lørdagstimer sammen med oss, avslutter hun.