Inviterer til kvensk seminar

Troms fylkeskommune inviterer til Kvenseminaret på Universitetsmuseet i Tromsø, 31. oktober.

BLOMSTRING: Fylkesrådsleder, Willy Ørnebak, mener det har skjedd en fantastisk blomstring i de kvenske miljøene de siste årene.  Foto: Troms fylkeskommune

kultur

Troms fylkeskommune inviterer for andre gang til Kvenseminaret. Bakteppet for årets tema er det internasjonale urfolkspråkåret, og den nye oppgaven Troms og Finnmark fylkeskommune har fått med å forvalte de kvenske midlene fra Kommunal og moderniseringsdepartementet fra 2020.

– Det har skjedd en fantastisk blomstring i de kvenske miljøene de siste årene, som vi er veldig stolte over, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk.

– Vi ønsker å være en positiv aktør som bidrar til god samfunnsutvikling i de kvenske miljøene. Vi håper at Kvenseminaret kan etablere seg som en viktig møteplass de kommende årene, avslutter han.