Har bidratt med humør og innsats — fikk kulturprisen

Astrid (80) og Magnar Hansen (83) har fått tildelt kulturprisen for 2019 i Bardu.

SATT PRIS PÅ: Astrid (80) og Magnar Hansen (83) har fått kulturprisen for 2019 i Bardu.  Foto: Bardu kommune

kultur

De har ifølge begrunnelsen for tildelingen gjennom mange tiår bidratt med humør og innsats til at kulturlivet i bygda har blomstret, skriver Bardu kommune i ei pressemelding.

Mange års innsats

Astrid har mange års innsats for Bardu korforening, som sanger og medlem av styret og leder av styret. Hun har også vært Leder i UL Freidig i flere år, og har gjennom flere generasjoner bidratt med og i revy og teater.

Hun har også skrevet veldig mange revytekster og revyviser samtidig som hun har hatt ansvaret for regien av revyer og skuespill. Astrid har også vært med i Bardu musikkråd, vært medlem i styret i Bardu pensjonistforening og styret i Bardu historielag. 

– Magnar, som også er lokalt kjent som musikk-Hansen, er beskrevet som en stor bidragsyter når det gjelder å gi inspirasjon og kunnskap til musikklivet i Bardu, skriver Ole Kroken på vegne av kommunen i pressemeldingen.

Dirigent

Han skriver videre at han har gjennomført utallige aspirantkurs for skolekorpset, og var dirigent i musikkforeningen fra 1966 og var dirigent for både skolekorpset og musikkforeningen en periode.

Magnar Hansen var dirigent i skolekorpset helt frem til 1982, og har vært reservedirigent etter dette. I tillegg har han vært leder av Bardu musikkråd og sanger i Bardu korforening.

– Men aller best har Magnar likt seg med et instrument. Han har også gjort en meget stor innsats for UL Freidig og er en pålitelig sliter ved alle dugnader og aktiviteter, opplyser Kroken.

Astrid og Magnar har vært aktive medlemmer av UL Freidig siden 1961. De var også svært delaktig i forbindelse med Bardu kommunes 200-årsjubileum, hvor Astrid også var med i hovedkomitéen.

Fortsatt aktiv

– Astrid og Magnar er fortsatt aktiv, og gjør en stor innsats for pensjonistene gjennom pensjonistforeningen. Begge er de svært engasjerte for sine sambygdingers ve og vel, gjennom besøk, vennetjenester og samtaler, skriver Ole Kroken.

I vedtektene for Kulturprisen heter det at prisen skal tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for kommunens kulturliv, innenfor det utvidete kulturbegrepet.

Kulturprisen i Bardu består av en gavesjekk på 10.000kroner og et diplom laget av Alvin Jensvold.

Bente Midttun Kroken fikk fjorårets kulturpris i Bardu.