Sážža Senja naturhus og museum:

Fortellingen om språket fra hjertet

At historie formidles poetisk, gjør den ikke mindre sannferdig, bare mer ekte.

POETISK-SANNFERDIG: Trine Strand og Marius Nilsen med forestillingen om mor Gustava, Trines tippoldemor, som var kven og som sammen med familien måtte forlate sine røtter, sitt hjem og sitt språk under de store uårene på 1800-tallet.  Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

Arrangørene av lørdagens vise- og fortellerkveld på Sážža hadde gjort et særdeles vellykket grep: Det både utfylles og forsterkes når en nær og personlig konsertforestilling kombineres med et historisk tilbakeblikk, der tall og offentlige dokumenter med ett får helt annen betydning.

Trine Strands «Mor Gustava. En kvensk historie» er aktuell som aldri før, og teksten har spesiell betydning for artisten Trine: Gustava var født i Finland i 1863, hun var kven, og hun var Trines tippoldemor. Det er hennes historie som formidles gjennom skuespill, sang og kvenskinspirert musikk.