Åpen skoledag i Gumpedalen

Søndag arrangeres det åpen dag på Gumpedalen skole med både rømmegrøt, musikk og museumsomvisning på timeplanen.

RIKHOLDIG SAMLING: Etter arrangementet på skolen vil museet i Gumpedalen være åpent for publikum.  Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

Siden 2005 har styret for stiftelsen Cessy Havikbotn Westgaard og Lars Westgaards samlinger stått for arrangementet i Gumpedalen. Skolen er snart 120 år gammel, og mange minner er knyttet til både skoledagen og den gamle skolebygningen.

Historiefortelling

Det begynner å bli noen år siden de siste elevene forlot Gumpedalen skole. Men fremdeles er det mange som husker etter dagene i den vesle skolestua. På søndag vil det nok bli delt historier om fordums skoledager og om mer generell sørreisahistorie, tror Hermod Skogheim, leder for stiftelsen.

– Av dem som vil fortelle litt for oss, er blant andre Anfinn Andersen og Kåre Rasmussen. Som i tidligere år vil vi også ha musikk med oss, i år med Frits Roy Solvang og Ove Norli. Det blir åresalg og allsang; rømmegrøt, kaker og kaffe, smiler Skogheim.

Museum

Museet åpnet sommeren 2005, og siden da har det vært tradisjon å ha en samlingsdag på ettersommeren i skolestua. Tradisjonen tro kommer også museet, Cessy Havikbotn Westgaard og Lars Westgaards samlinger, til å ha åpent etterpå. Cessy og Lars Westgaard begynte på slutten av 60-tallet å samle inn bruksgjenstander. Det er denne samlingen som i dag utgjør gårdsmuseet på Westgaard.

Her finnes over 1200 gjenstander med historikk flere hundre år tilbake og frem til i dag. En spesiell plass i museet har ferdaskrinet som rydningsmannen Lars Simonsen fra Tynset hadde med seg da han kom nordover i 1822.

Man trenger tid til å vandre gjennom samlingen, for her finnes husgeråd og møbler, snekkerverktøy og gårdsredskaper, bøker og frampek mot moderne elektronikk; meldaller, melkebunker, sukkersakser og seperator; klokker, tekstiler og prydgjenstander.

Respekt

Det er lett å få respekt for dem som håndterte redskaper og remedier. Var det noe man manglet, laget man det selv. På mange måter var det et hardt arbeid som samtidig drev kreativiteten fremover — som en besøkende ved museet sa for noen år siden. Eldste gjenstand i samlingen er en kiste, datert tilbake til 1755. Det er nesten syv tiår før den faste bosetningen kom til Gumpedalen.