Fossmodagan 2019:

På en gård hvor musikken er en viktig del av historien

Fra fele, trøorgel eller vuggesang: Tonene har fulgt Fossmogården.

ENGASJEMENT: Historie engasjerer, både hos dem som forvalter og dem som bærer tradisjonene videre – her fra den godt besøkte lørdagen på Fossmotunet, hvor Vidkunn Haugli fortalte historien om Jon smed.  Foto: Arne Ivar Hanssen

kultur

Lørdag hadde Kalottspel kick-off på Fossmotunet, en trippelkonsert med Duo Jansen/Jüssi, bestående av Johanna-Adele Jüssi og Jo Einar Jansen. Årets spel arrangeres fra førstkommende onsdag til og med søndag, men helgens forsmak kunne ikke ha hatt en mer passende scene da Johanna-Adele Jüssi, opprinnelig fra Estland, satte tonen med sitt felespill. Ikke ute på tunet, foran Aase Nordmo Løvberg-statuen, men inne i skolestua, i Rognmoskolen, treffende nok foran det gamle europakartet. Det geografiske bakteppet understreker kultur- og tradisjonsvandringene på tvers av både tid og landegrenser.

MØTEPUNKT: Symbolsk nok foran et europakart satte Joanna-Adele Jüssi tonen for årets Kalottspel og for Fossmodagan, før samspillet med andre halvdel av duoen, Jo Einar Jansen.  Foto: Arne Ivar Hanssen

Her møtes kultur og tradisjoner, også musikalsk. På tunet forvaltes og fordeles kulturarven, enten det er historiene som fortelles eller et husflidslag som lærer nye generasjoner repslagning. Vidkunn Haugli forteller om Jon smed; Ellen Width dramatiserer fra mestersmeden Siverts liv fra perspektivet til dem som var rundt han. I låven er en rikholdig treutstilling, kunst og brukskunst fra lokale treskjærere. Samlingen forteller ikke bare om presisjon og godt håndverk, men like mye om stolthet og ærekjær holdning til eget arbeid. Hagelaget har stand, yngre tradisjonsbærere viser frem av sin produksjon i tre og husflid, bearbeidet med moderne maskineri, men like mye tuftet på gammel kunnskap.