Går i bresjen for ny kultursatsing:

– Håper folk ser viktigheten av visuell kunst

Kunstner Bent Aune fra Andenes og Senja-kunstner Svein Arild Berntsen står i bresjen med initiativtaker Børre Lien for en ny kultursatsing på tvers av kommunegrensa.

KULTUR: Maler og grafiker Bent Aune (til venstre) fra Andenes med initiativtaker Børre Lien og Senja-kunstner tegner, maler og musiker Svein Arild Berntsen står i bresjen for ny kultursatsning.  Foto: Carina Hansen

Jeg blir 70 år til neste år og tenker det er veldig greit at yngre krefter tar over etterhvert

Svein Arild Berntsen, kunstner
kultur

Det startet som en tanke hos Børre Lien, en drøm om et samarbeid over en liten fjord som knytter Senja og Andøya sammen. Gjennom et prosjekt skal de skape en kulturarena på Andenes og på Finnsnes.

Yngre krefter

– Dessverre har skolene bygget ned de estetiske fagene. Jeg blir 70 år til neste år og tenker det er veldig greit at yngre krefter tar over etterhvert. Jeg håper dette kan være med på at både skolene og andre kan se viktigheten av visuell kunst, sier Senja-kunstner, Svein Arild Berntsen.