– Mange som engasjerer seg i arbeidet med å få styrket og løftet kulturlivet

Stor oppslutning om seminaret som tok for seg nåtiden og framtida til kulturlivet i Senja kommune.

Mange fant veien: Mange fant veien til Kulturhuset på Finnsnes i forbindelse med Kulturkraft Senjas kulturseminar. Foruten Venstre stilte samtlige partier som stiller til årets valg på arrangementet.  

Kulturinnslag: Finnsnes skolemusikkorps, Finnsnes kirkes ungdomskor og Kor Arti fra Rossfjord bidro med kulturelle innslag under arrangementet. 

kultur

– Vi er veldig fornøyde med oppmøtet. At så mange kom viser at det er mange som engasjerer seg i arbeidet med å få styrket og løftet kulturlivet, sier Liv Halldis Sandvik i Kulturkraft Senja til Folkebladet.

Omlag 200 mennesker fant veien til Kulturhuset på Finnsnes mandag kveld i forbindelse med Kulturkraft Senjas seminar. Sandvik forteller at hun og de andre i ressursgruppa har fått mange fine tilbakemeldinger etter arrangementet.

– Mange sier at dette seminaret virket veldig bevisstgjørende på betydninga av kultur.

Kulturbastion Tranøy

Flere innledere bidro til seminaret, blant annet en forsker fra Telemarksforskning som tok for seg kulturlivet i de fire senjakommunene.

– Det var veldig interessant, og det viser seg jo at Tranøy topper statistikken når det gjelder kultur og aktiviteter. Det handler om at det i kommunen er en generelt høy aktivitet innen kor, husflidslag, historielag og lignende, samt at de har kunstnere som bor der. Generelt har de mange kulturelle aktiviteter i Tranøy, sier Sandvik.

– Så Tranøy er kulturbastionen?

– Ja, og det kan se ut som om Lenvik har en jobb å gjøre — særlig når det gjelder kulturskole. I småkommunene med knappe tusen eller litt over tusen innbyggere har de én full stilling i kulturskolen, mens i Lenvik med 11.500 innbyggere er det bare vel sju stillinger i kulturskolen, sier Sandvik.

Fra Kulturkraft Senja er de av den oppfatning av at et større samarbeid mellom profesjonelle krefter og fritidskulturen må til for å løfte kulturlivet i Senja kommune. Ressursgruppa ønsker seg derfor et såkalt distriktsteam med fast ansatte som kan bistå og støtte opp om fritidskulturen.

– Fra politikerne som var på seminaret savnet jeg tilbakemelding på akkurat dette. Det vi imidlertid fikk mange gode tilbakemeldinger på var ideen om å få etablert et Senja kulturråd, så det skal vi fortsette å jobbe med i samarbeid med kulturadministrasjonen i Lenvik og Troms musikkråd.

Foruten Venstre var alle partiene som stiller lister til høstens valg representert på seminaret. Politikerne ble utfordret til å orientere om det i deres valgprogran som går på kultur.

– Jeg synes det er fint at politikerne i alle fall har startet å formulere en kulturpolitikk, så jeg tenker at det som ble sagt gir håp om at det kan bli noen prioriteringer og satsinger innen kulturlivet som politikerne kan gå sammen om — uavhengig av parti.

Roser initiativet

Marit Stubberud Hanssen, Senjas Aps varaordførerkandidat, roser initiativet til Kulturkraft Senja.

– Det er kjempebra at vi får fokus på dette. Partiene som deltok var egentlig ikke så veldig uenige, men nå er det valgår og da mener selvfølgelig alle at kultur er viktig og at dette er et område det må brukes mer penger på. Til syvende og sist er det først i budsjettbehandlinga at det vil komme fram hvordan de ulike partiene prioriterer, sier Hanssen.

Hun understreker at de i Senja Ap ønsker å følge opp kulturen i Senja kommune, men poengterer samtidig at de er avhengige av tilbakemeldinger om hva kulturlivet sjøl ønsker. I så måte mener Hanssen at ideen om å få etablert et Senja kulturråd er veldig bra.

– Dette håper jeg det jobbes videre med.

– Hva tenker du om Kulturkraft Senjas ønske om å få etablert et distriktsteam?

– Forslaget er veldig konkret med et distriktsteam med fem stillinger, men det er vanskelig å ta stilling til dette over bordet. Først må vi vite mer om hva et slikt team innebærer, samt at det må vurderes om et slikt tiltak er det riktige eller om det er andre som kan være mer fornuftige, sier Hanssen.

– Er kulturen litt stemoderlig behandlet i dag?

– På kulturbarometeret, som ble presentert under seminaret, skårer vi ikke dårlig på overordnet nivå, mens når vi går inn på enkeltområder varierer det litt. I tillegg varierer det veldig fra kommune til kommune. Det gjøres mye bra både frivillig og profesjonelt i kulturlivet i den nye kommunen. Det er klart at ting kan gjøres bedre — det er ikke til å stikke under stol, men vi synes at utgangspunktet er relativt greit.