60 år med sangglede

Sør-Senja mannskor feiret sitt 60-års jubileum med konsert i Kulturhuset på Finnsnes.
kultur

I 1959 syntes Oscar Toresen, Asmund og Alf Andreasen at det var på tide å blåse liv i gamle sangtradisjoner på Sør-Senja. Hele 10 sangkor hadde vært aktive i Tranøy siden 1925, men av disse var kun tre fortsatt i live. Harald Mathisen var nettopp flyttet til Å og med sang og musikkutdannelse fra Sverige, var han en selvskreven og svært interessert dirigent.

På et møte den 21. november 1959 møtte 20 mann opp. En fornøyd dirigent satte straks i gang med prøvesynging og fordeling av stemmer, dermed var Sør-Senja mannskor i full aktivitet med å øve inn sin første sang, «Vi vandrer med freidig mot», med tekst av Henrik Ibsen, kunne man lese i programmet for Sør-Senjas mannskors jubileumskonsert i Kulturhuset på Finnsnes fredag kveld.