Tre skoler samarbeider om prosjekt

En barneskole, en kulturskole og en videregående skole er nå i sluttfasen med å ferdigstille prosjekt «Lek Med Ord».

FORFATTERE: Lise Løvland, Sindre Sandvik, Kenneth Møller, lærerne Evy Wangen og Inger-Marie Damilsen sammen med elevene i sjette og sjuende klassetrinn ved Trollvik skole, som har skrevet tekstene elever ved Senja videregående skole Avdeling Finnfjorbotn har komponert melodien til.   Foto: Reidar Ingebrigtsen

DUO: Dina Bråthen, kjent fra jentegruppa How To Kiss a Frog, og Håkon Lindgård Olsen synes «Lek med ord» er et spennende og artig prosjekt å jobbe med.  Foto: Reidar Ingebrigtsen

KOMPONISTER: Fra venstre Dina Bråthen, Håkon Lindgård Olsen, Hanne Sofie Sivertsen, Amalie Holmstad, Charlotte Mathisen. Sigrid Norheim, Margarita Spjelkavik, Christian-Erik Andersen og Juka Shinoda, som har komponert musikken til tekstene som sjette og sjuende klassetrinn ved Trollvik skole har skrevet.  Foto: Reidar Ingebrigtsen

kultur

Det er pianopedagog Sindre Sandvik ved Kulturskolen i Lenvik som har tatt initiativet til pilotprosjektet «Lek Med Ord». Det sorterer under KOM (Kreativ Oppvekstmiljø), som ble initiert av Norsk kulturskoleråd allerede i 2006.

– Dette var et prosjekt vi gjennomførte da jeg jobbet ved Bjugn kulturskole i perioden 2005 til 2013, og som jeg siden vi flyttet nordover lenge har hatt lyst til å forsøke å få til her. Målsetningen er å bygge kreative nettverk mellom ulike skoler i den enkelte kommune, samt styrke kulturskolen som lokalt ressurssenter, forklarer Sindre Sandvik.

I Lenvik kommune er det utvalgte elever og lærere og pedagoger ved Kulturskolen i Lenvik, Trollvik skole og Senja videregående skole Avdeling Finnfjordbotn som medvirker i pilotprosjektet. Arbeidet med det ble allerede påbegynt før jul i fjor, men har ifølge Sandvik ikke skutt skikkelig fart før etter nyttår.

– Det er Kulturskolen i Lenvik som står som driver av pilotprosjektet, som hvis alt går som vi håper kan videreføres også i årene framover. Dette er ikke ment å være noe som man igangsetter og setter sluttstrek under etter bare noen få måneder.

Medvirker

Ved Trollvik skole er det elever i sjette og sjuende klassetrinn samt norsklærere, musikklærere og kunst- og håndverkslærere som medvirker i pilotprosjektet. Ved Senja videregående skole Avdeling Finnfjordbotn medvirker elevene på valgfaget IKS (Instrument, kor og samspill), samt fagpedagog Lise Løvland. Kulturskolen i Lenvik bidrar på sin side med elever fra linjen for Elektronisk musikkproduksjon og utvalgte elever, samt inspektør Kenneth Møller og pianopedagog og prosjektleder Sindre Sandvik.

– Alt starter med den jobben elevene i sjette og sjuende klassetrinn ved Trollvik skole har gjort. De har skrevet tekster på rim som så valgfagelevene ved Senja videregående skole har hatt som oppgave å komponere musikk til. Elever ved kulturskolen bidrar blant annet ved å lage noen ganske morsomme lydeffekter til noen av innslagene.

– Skal dette munne ut i noe konkret?

– I denne omgangen, altså inneværende år, skal det munne ut i en forestilling der de ferdige låtene skal fremfører på Trollvik skole. I utgangspunktet hadde vi tenkt å avvikle forestillingen like etter påske, men har bestemt oss for å gi oss bedre tid slik at resultatet skal best mulig. Så vi lander sannsynligvis med å gjennomføre forestillingen i juni, der alle elevene som har medvirket i prosjektet deltar. Det er heller ikke umulig at vi gjør en innspillingen av musikken på en CD.

Musikk og prosa

– Får dere økonomisk støtte til dette prosjektet?

– Ikke foreløpig, og grunnen til det er at vi har tatt det litt ned i forhold til Bjugn. Alt arbeidet med prosjektet foregår i skoletiden med eksisterende lærerkrefter, og inngår dessuten i pensum til de ulike elevene. Men hvis prosjektet blir videreført til også å gjelde årene fremover, kan det være aktuelt å søke midler til bruk av eksterne pedagoger.

Ikke alle tekstene som elveneve ved Trollvik skole har skrevet er tonesatt.

– Vi vil gjerne også sette fokus på den store verdien tekstene har i seg selv. De er skrevet på rim, så noen av elevene som har skrevet dem vil også deklamere noen av dem som dikt. Som de jo i utgangspunktet også er, understreker prosjektlederen.

– Hva synes du om jobben de ulike elevene har gjort?

– Jeg er imponert, og det gjelder både poesien som er skrevet og musikken som er komponert til. De som får overvære denne forestillingen har virkelig noe å glede seg til.

Vi snakket også med to av komponistene. Det vil si valgfagelever ved den videregående skolen i Finnfjordbotn.

– Dette er noe av det morsomste jeg har vært med på innen musikkskaping, sier Dina Bråthen, for mange kjent som en av medlemmene i jentegruppa How To Kiss a Frog.

– Men du er jo vant til å delta i låtskriving i How To Kiss a Frog.

– Til en viss grad, men når det gjelder akkurat det så er det noe min søster Marie har tatt mer og mer over. Og det er nok like bra, hun er best på det.

– Hvordan jobber dere med å skrive musikken?

– Vi jobber i små grupper, og forsøker aller først å finne en akkord som vi kan bygge videre på. Det har funket veldig bra, noe man forhåpentligvis vil se på resultatet. Og jeg må si meg helt enig med Dina, dette har vært morsomt, svarer Håkon Lindgård Olsen, som er mangeårig pianoelev blant annet ved Kulturskolen i Lenvik.

– Og lærerikt?

– Ja, det vil vi absolutt si, pluss at det inngår i den vanlige musikkundervisningen. En fin måte å bruke den på, svarer duoen.