Bygger om kirka: – Det har gått utrolig fort

Det var lite som lignet på en kirke i den gamle Metodistkirken på Finnsnes. Derfor er den nå under ombygging.

Kirkerommet: Metodistprest Roy-Frode Løvland i det som skal bli kirkerommet i den nye Metodistkirken på Finnsnes. Her er gulvplanet hevet til samme plan som resten av anlegget, og tillegg er det bygget et galleri over ingangspartiet.  

Vi skal bygge et sted som fokuserer på vennskap, glede, utvikling og tro

Roy-Frode Løvland,

Byggeplass: Ombyggingen av den tidligere folkehøgskolen vil også merkes utvendig, blant annet med at veien opp dit blir lagt litt om. Metodistprest Roy-Frode Løvland ser frem til å ta det nye kirkebygget i bruk. 

Myldrerom: Løvland i området han mener blir sentral i den nye Metodistkirken, som blant annet skal innholde kafé, aktivitetsrom, prestekontor og nytt inngangsparti. Helt i bakgrunnen det nye kirkerommet. 

Den gang: Kirkerommet i den gamle Metodistkirken var opprinnelig brukt som auditorium i den tidligere folkehøgskolen, og var egentlig lite egnet til sit nye bruk.  

kultur

Heimly Folkehøgskole ble lagt ned i 2001. Året etter kjøpte Metodistkirken på Finnsnes hele bygget, og etablerte det nye kirkerommet i det tidligere auditoriet ved skolen.

– Det vi overtok var i realiteten en tidligere folkehøgskole der en barnehage fortsatt holdt til. Alt var midlertidig, og ingenting lignet på en kirke. Det tidligere auditoriet var lite egnet som kirkerom med sine fastmonterte stolseter og skrånende gulvflate, forteller metodistprest Roy-Frode Løvland, og fortsetter.

– Det tidligere innganspartiet var en trist historie. Og det samme var prestekontor, søndagskole og lagerrommene, som var lokalisert i kjelleren av bygget langt fra kirkerommet. Alt var så spredt og uoversiktelig at mennesker som skulle møte meg i prestekontoret ikke fant fram til det. De gikk seg vill på veien og ga opp fordi de trodde at de var kommet til feil sted. Dette kunne umulig være den kirken de skulle til.

Da arbeidet med ombyggingen startet fryktet Løvland at takhøyden i kirkerommet ville bli for lav på grunn av at gulvet ble hevet ett plan opp.

– Den bekymringen kunne jeg spart meg. Takhøyden i det som skal bli det nye kirkerommet er så stor at arkitekten foreslo å bygge et galleri over inngangspartiet med 20 sitteplasser. En kjempegod idé som vi selvsagt sa ja til.

Med «vi» mener Løvland en egen byggekomité i menigheten som blant annet jobber med hvordan den nye kirken skal innredes.

Tidsperspektiv

1. februar i år ble det tidligere undervisningsbygget på Finnsnes innvandert av en liten hærskare med håndverkere. Allerede siste søndag i september er biskopen i metodistmeningheten invitert til å lede åpningsgudstjenesten i det nye kirkebygget. Men Roy-Frode Løvland regner med at alt skal være klappet og klart lenge før biskopen kommer på besøk.

– Bygningsprosessen har gått utrolig fort, mye takket være at det firmaet vi benytter har satt mange håndverkere på saken. Når jeg stikker innom her møter jeg både snekkere, murere, rørleggere og elektrikere, alle full sving med sitt.

Det Løvland ser mest fram til er at alle rommene i anlegget nå skal samles på ett plan.

– Før måtte vi springe opp og ned trapper for å hente utstyr vi trengte. Lokalitetene utenfor kirkerommet lignet mer et venterom enn et sted man kunne nyte sin kirkekaffe. I nybygget skal de store lokalene utenfor kirkerommet blant annet innholde kjøkken og kafé, aktivitetsrom der man for eksempel kan avvikle søndagsskolen, lagerrom, kontor og et ordentlig inngangsparti, som ikke minst utvendig skal signalisere at man kommer til en kirke. Noe som ikke var tilfelle før.

– Vil det være en åpen løsning mellom kirkerommet og området utenfor?

– I utgangspunktet vil det være det, men det vil også være systemer som gjør det mulig å lukke kirkerommet. Det er et rom der man også skal kunne sitte i stillhet.

Rapp

Når Metodistkirken åpner igjen vil den være utvidet med over 30 kvadratmeter. På grunn av bygningsløsningene anslår Løvland at kirkens kapasitet vil være øket til et sted mellom 50 til 60 prosent.

– Hva vil dette koste?

– Vi har et budsjett som vi forholder oss til. Det er i for seg ingen hemmelighet, men mediene har en tendens til å fokusere på tall, og jeg har ikke lyst til at det skal være hovedfokuset her. Vi skal bygge et sted som skal fokusere på vennskap, glede, utvikling og tro. Men det er klart at dette er et milionprosjekt, slike ting koster ganske mye penger.

– Går Metodistkirken sentralt inn i finansieringen?

– Nei, dette er et lokalt prosjekt som kun finansieres av Metodistkirken på Finnsnes. Men det må sies at hovedgrunnen til at vi kommer av med dette er at vi har solgt halve bygningsmassen til Heimly Barnehage, som fortsatt holder til her. Det var den beste løsningen både for oss og barnehagen.