Selveste storkveita åpnet årets Vangsvik Open

Rådmann Alf Rørbakk var godt kamuflert som Storkveita fra Solbergfjorden da han åpna årets utgave av Vangsvik open.
kultur

Åpningen fant sted utenfor «Det hvite hus», rådhuset i Tranøy kommune fredag kveld. Ordfører Jan Fredrik Jahnsen hilste de vel 30 vangsvikingene som hadde møtt fram velkommen og overlot så ordet til selve Storkveita, en godt kamuflert rådmann Alf Rørbakk.

– Dere får være velkommen. Som dere ser er jeg kveita, Storkveita fra Solbergfjorden, kveita som en gang gav liv og næring til menneskene her. Men tidene skifter, nå har Sporfinn Raude, en glad laks tatt over. Og nå vil tingmennene samle de små høvdingsetene vi har her til et stort. Høvdingen i det største, han Geir-Inge Båtlaus (han kalles båtlaus fordi han bare har tre årer, men ingen båt), så muligheten til å bli større. Høvdingen i Tranøy, Jan Fredlaus var uviss, men lot seg overtale. Roar Berghøy i Berg hovedsete og Fred Korsbærer i Torsken lot kongens tingmenn avgjøre saka. Og nå skal vi bli ett rike, men det står strid om hvem som skal bli høvding i det nye høvdingsete Senja. Mange trodde det ville bli Geir-Inge Båtlaus, men nå er han utfordra av Arnold Lovlaus! Jeg vet ikke hva som er best, Båtlaus eller Lovlaus. Samme kan det være, jeg ønsker dere til lykke med Senja, enten dere blir lovlause eller båtlause, sa han blant annet til mye flir fra forsamlingen.