Professor Alf Ragnar Nielssen

Med foredrag om ukjent Lenvik-historie

Med utgangspunkt i boka om prost Gunnar Berg skal professor Alf Ragnar Nielssen formidle det som for mange er ukjent Lenvik-historie.

Vertskap: Kåre Rauø (tv) i styret til Lenvik Historielag sammen med Alf Ragnar Nielssen, som er professor i historie. Sistnevnte skal holde et foredrag om for mange ukjent Lenvik-historie på årsmøtet til Lenvik Historielag på Finnsnes Hotell førstkommende onsdag 27. februar.   Foto: Reidar Ingebrigtsen

Jeg kommer til å fokusere på de opplysningene som Gunnar Berg nedtegnet om Lenvik i foredraget mitt

Alt Ragnar Nielssen, professor

Utgangspunkt: Alf Ragnar Nielssen tar utgangspunkt i boka «Den lærde Pretlat udi Nordlandene» når han holder foredraget sitt.  Foto: Reidar Ingebrigtsen

kultur

Dette skal skje i form av et foredrag under årsmøtet til Lenvik Historielag på Finnsnes Hotell førstkommende onsdag 27. februar.

– Dette er jo historielagets årsmøte, så det er klart at det også vil stå årsmøtesaker på programmet. Men det som for oss og trolig mange andre er mest interessant er nok foredraget som professor Alf Ragnar Nielssen, som nå er bosatt i Rossfjordstraumen, skal holde, opplyser medlem i styret i Lenvik Historielag, Kåre Rauø, som blaant annet kjenner professoren fra da han selv tok hovedfag i historie ved Universitetet i Tromsø.

–Men jeg har jo også fulgt med på det arbeidet som Alf Ragnar i ettertid har lagt ned på ulike felter innen historie. Blant annet som redaktør og medforfatter i solide utgivelser som «Norges fiskeri- og kysthistorie» bind en og «Nordlands historie», bind en til tre, med mere, forklarer Kåre Rauø.

Rauø minner også om at både årsmøtet og foredraget er åpent for alle som er interessert, og at det som vanlig vil være bevertning i form av kaffe og vafler.

Tip tip olderfar

I fordraget som Alf Ragnar Nielssen skal holde om prost Gunnar Berg, som faktisk er hans egen tip tip olderfar, tar han utgangspunkt i boka «Den lærde Prelat udi Nordlandene». Boka er ført i penn av John Berg, som foredragsholderen også har et slektskap til.

– Han som har skrevet boka er faktisk min tremenning. Han ga ut boka i 2014, men det er stor grunn til å tro at den ikke er særlig kjent bortsett for mennesker som Kåre Rauø og meg selv, som begge er interessert i historie, påpeker Alf Ragnar Nielssen.

– Er denne boka fortsatt i salg?

– Ikke i det man kan kalle vanlig salg. Den må bestilles, men er altså fortsatt mulig å få tak for interesserte.

Prost Gunnar Berg, som boka fokuserer på, var i en ganske lang periode prest i Lenvik prestegjeld, som det het da.

Dokumentert

– I den tiden da Berg tjentegjorde som prest Lenvik omfattet dette sognet også Hillesøy og Målselv. Han hadde derfor ansvar for et omfattende område i sin prestegjerning, og måtte ofte ut i åpen båt i ulike former for vær for å utføre den, forklarer Nielssen, og fortsetter:

– Jeg kommer til å fokusere på de opplysningene som Gunnar Berg nedtegnet om Lenvik i foredraget mitt. Dette innebærer at jeg nok kan formidle gammel Lenvik-historie som er ukjent for de fleste. Blant annet fra det gamle kirkestedet Lenvika, der Berg tjenestegjorde og skrev informative rapporter om. Blant annet om fiske og fangst, skolegang og helsetilstanden til menneskene på den tiden. Altså fra perioden 1792 til 1806, da Berg var prest i Lenvik. Men han gjorde også notater om tilstanden til selve bygningsmassen på kirkestedet.

Også Kåre Rauø har støtt på Berg i gamle skrifter.

– Han måtte være et utrolig grundig mennesker, og førte også inn alt han skrev av brev og dokumentasjon i det vi kaller kopiboka, påpeker Rauø, som mener foredraget vil være interessant av flere grunner.

– Det gamle kirkestedet Lenvika er jo et mysterium av flere grunner. Hvorfor man lokaliserte verdens nordligste kirkested til den bortgjemte og beskjedene bukta er noe jeg alltid har lurt på. Besøker man stedet i dag finner man, ja, nærmest ingenting, som vitner om det senteret det en gang var.