Nå skal drømmene vektlegges når pengene skal deles ut

3. februar går fristen til å søke på Drømmestipendet ut. Nå vektlegges drømmene søkerne mer enn før.

VINNERE: Fiolinensemblet Drifa ble tildelt Drømmestipendet i 2015, som dette bildet er hente fra. Fra venstre Helena Jakobsen, Ingrid Sofie Lindberg og Helga Foshaug Fredriksen.   Foto: Reidar Ingebrigtsen

Det er grunn til å legge merke til at drømmene de som søker har nå er like viktig og vektlegges like mye som ferdighetene de innehar

Kenneth Møller, inspektør
kultur

Det opplyser inspektør ved Kulturskolen i Lenvik, Kenneth Møller, som også understreker at man ikke behøver å være elev ved noen kulturskole for å søke på dette stipendet.

– Alle som er født tidligst i 1999 og senest i 2006, og som driver med noe innen kultur, kan søke på Drømmestipendet. Disiplinene man kan søke i er dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus og teater. Man sender søknaden på e-post til meg innen 3. februar, som fristen til å søke er satt til, forklarer Møller.

Kenneth Møller opplyser også at potten i stipendet nå er øket med 5.000 kroner.

– Tidligere ble alle som ble vinnere av Drømmestipendet tildelt 10.000 kroner. Dette beløpet er nå øket til 15.000 kroner.

Drømme

Inspektøren understreker også at kriteriene i søknadene man skriver er endret noe.

– Det er grunn til å legge merke til at drømmene de som søker har nå er like viktig og vektlegges like mye som ferdighetene de innehar Derfor er det viktig at alle som søker beskriver drømmene de har innen sine respektive kulturdisipliner bredere og mer grundig enn man gjorde før.

– Hvor mange kan søke?

– Fra med i år er det besluttet å ikke sette noen begrensing på antallet, noe som vil i at alle kommuner kan nominere så mange de måtte ønske. Men det er fortsatt bare 100 stipender som deles ut på landsbasis. Det er akkurat som før.

Informasjon

Kenneth Møller ber alle som søker om å sette seg grundig inn i den søkerinformasjonen man finner på Drømmestipendets egen nettside.

– Der finner man alt av opplysninger man trenger til å utforme en søknad. Til slutt oppfordrer jeg flest mulig i målgruppa til å søke, og ønsker dem alle lykke til

Det opplyser inspektør ved Kulturskolen i Lenvik, Kenneth Møller, som også understreker at man ikke behøver å være elev ved noen kulturskole for å søke på dette stipendet.

– Alle som er født tidligst i 1999 og senest i 2006, og som driver med noe innen kultur, kan søke på Drømmestipendet. Disiplinene man kan søke i er dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus og teater. Man sender søknaden på e-post til meg innen 3. februar, som fristen til å søke er satt til, forklarer Møller.

Kenneth Møller opplyser også at potten i stipendet nå er øket med 5.000 kroner.

– Tidligere ble alle som ble vinnere av Drømmestipendet tildelt 10.000 kroner. Dette beløpet er nå øket til 15.000 kroner.

Drømme

Inspektøren understreker også at kriteriene i søknadene man skriver er endret noe.

– Det er grunn til å legge merke til at drømmene de som søker har nå er like viktig og vektlegges like mye som ferdighetene de innehar Derfor er det viktig at alle som søker beskriver drømmene de har innen sine respektive kulturdisipliner bredere og mer grundig enn man gjorde før.

– Hvor mange kan søke?

– Fra med i år er det besluttet å ikke sette noen begrensing på antallet, noe som vil i at alle kommuner kan nominere så mange de måtte ønske. Men det er fortsatt bare 100 stipender som deles ut på landsbasis. Det er akkurat som før.

Informasjon

Kenneth Møller ber alle som søker om å sette seg grundig inn i den søkerinformasjonen man finner på Drømmestipendets egen nettside.

– Der finner man alt av opplysninger man trenger til å utforme en søknad. Til slutt oppfordrer jeg flest mulig i målgruppa til å søke, og ønsker dem alle lykke til