Sparker i gang Bokåret 2019 på mandag

Lenvik Bibliotek legger opp til en bred markering av Bokåret 2019, med start allerede førstkommende mandag.

OMFATTENDE: Biblioteksjef Kristin Strand Iden og bibliotekar Arne Harald Steilbu legger opp til en bred markering av Bokåret 2019 på Lenvik Bibliotek. – Det er bare å begynne å glede seg til alt som skal skje, sier biblioteksjefen.   Foto: Reidar Ingebrigtsen

Bokåret 2019
  • En nasjonal markering i forbindelse med at det er 500 år siden den første norske boka ble trykt. Det skjer i regi av Nasjonalbiblioteket, som fordeler 27 millioner kroner som skal brukes til å formidle leseglede på landets biblioteker og andre egnede institusjoner.
kultur

Det er Nasjonalbiblioteket som inviterer til Bokåret 2019, der man også fordeler 27 millioner kroner til biblioteker og andre institusjoner til formidling av leseglede, blant annet i form av ulike arrangementer og tilbud.

– Med Bokåret feirer vi at det er 500 år siden den første norske boka ble trykt, noe som har hatt utrolig stor betydning for hvordan vi har utviklet oss som nasjon. Lesning er fortsatt den viktigste måten å tilegne seg kunnskap på, understreker biblioteksjef Kristin Strand Iden ved Lenvik Bibliotek, som lover en bred markering av jubileet.

– Vi kommer blant annet til å få besøk av flere profilerte forfattere. Men det skal skje mye annet også, så det er bare å begynne å glede seg til et år der litteratur og leseglede står i sentrum.

– Nasjonalbiblioteket deler ut 27 millioner kroner til denne markeringen. Hvor mye får dere av dette?

– Det er slik, og noe jeg synes er en veldig god løsning, at det er Troms Fylkesbibliotek som søker om midler til markeringen på vegne av alle bibliotekene i fylket. Vi får vår del, blant annet i form av forfatterbesøk. Men hva det utgjør i kroner og ører er vanskelig å si, svarer Arne Harald Steilbu.

Konkurrenter

– Dere har jo vært med i dette gamet en stund, hvordan står det til med leselysten blant unge og voksne i dag?

– Ja, si det. Vi opplever jo en økende konkurranse fra digitale leseplattformer, og den kampen er det lett å tape. Men ny forskning viser at man tilegner seg mer kunnskap ved å lese bøker i papir enn digitalt. Det har å gjøre med det man foretar seg når man leser en papirbok, der det man leser digitalt ikke fester seg på samme måte, forklarer Arne Harald Steilbu.

– Vi får blant annet konkur

ranse fra nettspill og filmer, men det må understrekes at dette ikke gir samme opplevelse, rekreasjon og hvile som det å lese en papirbok gir. Men som bibliotek tilbyr også vi digitale lesemuligheter, påpeker Kristin Strand Iden. Hun oppfordrer også alle som er med, eller har lyst til å være med i en lesesirkel, om å ta kontakt med biblioteket, som blant annet kan være behjelpelig med litteratur.

Første innslag

Allerede førstkommende mandag 14. januar er det duket for det første innslaget i markeringen av Bokåret 2019 på Lenvik Bibliotek.

– Bokåret er jo en nasjonal markering, og jeg tror faktisk vi er det biblioteket som ute med årets første innslag i den, som er førstkommende mandag. Da har vi invitert hele sjette klassetrinn ved Silsand barneskole. Vi vil gjerne gjøre litt stas på dem blant annet fordi de har anmeldt ti bøker til Bokslukerprisen, der noen av disse også har stått på trykk i Folkebladet, forklarer Strand Iden.

– Sjette klassetrinn er både det man kaller en juryklasse og en ressursklasse. Veldig kort forklart betyr det at de er sterkt involvert i prosessen som leder til hvilken forfatter som blir den neste som får tildelt Bokslukerprisen, tilføyer Steilbu.

– Hvor mange elever er dette?

– Omlag 60. Alle disse og deres lærere skal tilbringe hele skoledagen her på biblioteket, der vi skal gjøre vårt beste for at de får en skikkelig festdag her.

Kristin Strand Iden minner også om at det skal være markeringer i Tranøy og Berg i neste uke.

– I Tranøy skjer det tirsdag 15. januar på sykehjemmet, der det skal være høytlesning og musikk ved Erling Stangnes. Dagen etter, onsdag 16. januar, er det markering på Berg Bibliotek i Senjahopen. Der får man besøk av forfatteren Jan Tore Noreng, som skal snakke om sin nye ungdomsbok. Ordføreren kommer, det blir underholdning av kulturskolen og en kafé styrt av elever ved skolen. Og dette arrangementet er åpent for alle som ønsker å komme, slutter biblioteksjefen.