Elly Kristoffersen bisatt på onsdag

– Et langt og innholdsrikt liv er over

Som sterkt opptatt av folk, kultur og historie satte Elly Kristoffersen spor etter seg på ytre Senja. Onsdag tok slekt og venner avskjed med henne i Mefjordvær kjerke.

FØRT TIL SISTE HVILESTED: På en usedvanlig vakker desemberdag ble båren med avdøde Elly Kristoffersen ført til sitt siste hvilested. Bisettelsen fant sted i Mefjordvær kjerke.   Foto: Vidar Bjørkli

kultur

Elly Kristoffersen var født 27. november 1920 i Mefjordvær. Hun døde 9. desember, 98 år gammel. De siste årene av sitt liv bodde hun ved Berg sykehjem på Skaland. Hun var klar i hodet helt til det siste.

– Et langt og innholdsrikt liv er over, sa Margrethe Esaiassen i sin minnetale i kirka, der slekt og venner hadde møtt fram for å ta et siste farvel. Kirka var på det nærmeste fullsatt. Ute var det en usedvanlig vakker desemberdag.

Telegrafbestyrer

Elly Kristoffersen vokste opp med foreldre der mora, Gusta, var telegrafbestyrer i Mefjordvær. Det skulle også bli hennes yrkesvei — i tilsammen hele 50 år. Elly var bare 14 år da hun begynte som bud ved stasjonen. På 50-tallet overtok hun som telegrafbestyrer. Hun var bestyrer helt fram til stasjonen ble nedlagt i 1981.

Utenom jobb hadde hun mange talenter. Hun engasjerte seg tidlig i organisasjonslivet. Hun ble valgt inn i Berg kommunestyre i 1958, og satt tre perioder. Hun var med i skolestyret og helselaget. Et viktig arbeid for henne var å få bygd helsehuset i Mefjordvær.

Bygdehistoria

Men det hun kanskje først og fremst vil bli husket for var hennes sterke engasjement for å ta vare på og dokumentere bygdehistoria.

– Hun var sterkt opptatt av historie, folk og kultur. Bygdesamlinga på Kroa var hennes hjertebarn, og det er vel ikke å ta for hardt i at hun sto for det meste av det som er dokumentert der. Hennes gode hukommelse og evne til å formidle og fortelle historier, gjorde at hun ble et yndet intervjuobjekt. Hun var på NRK TV og hun ga bidrag til flere bøker og tidsskrifter, fortalte Margrethe Esaiassen.

For sin innsats ble Elly hedret med Berg kommunes kulturpris i 1990. Hun fikk også kulturvernprisen for Troms fylke og i 2011 ble hun tildelt Kongens fortjenesmedalje i sølv. Året etter, 91 år gammel, var hun på audiens hos kongeparet.

– Den som står nært et slikt menneske, kjenner en dyp takknemlighet for alt ho har gjort. Minnene er en rikdom å ha med seg, sa prest Børje Kajander som forrettet under begravelsen.