Etter 40 år kan det være slutt for magasinet

Det som har en begynnelse, har som regel også en slutt.

Redaktør: Hilde Kat. Eriksen er redaktør i «Nordnorsk Magasin».   Foto: Petter Johnsen

Endepunkt: Forsiden av årets siste utgave av Nordkalottmagasinet, som «Nordnorsk Magasin» også kalles, kan være slutten på en epoke som startet såpass langt tilbake i tid som 1978, da det første magasinet ble utgitt.  Foto: Forlag

kultur

Det slår redaktør Hilde Kat. Eriksen fast i lederen av årets fjerde utgave av «Nordnorsk Magasin», der hun også stiller spørmålet om Nordkalottmagasinet nå er et avsluttet kapittel.

– «Nordnorsk Magasin» nummer fire ble sendt ut til abonnentene 27. november i år. Denne papirutgaven av «Nordnorsk Magasin» er trolig den siste som kommer ut. Men skulle høstens søknadsrunde falle heldig ut og vi får en betydelig økonomisk støtte for 2019, så gir vi ut en årgang til. Nærmere bestemt to doble papirutgaver, en i juni, og en i november, forklarer redaktøren.

Hun beskriver situasjonen rent økonomisk som en spiral som har gått nedover gjennom mange år.

– Abonnenttallet er falt til en tredel av hva det var tidlig på 2000-tallet. Det har redusert inntektene, samtidig som utgiftene ikke har gått tilsvarende ned. Alt vi har klart å skrape sammen av midler har gått til magasinet. Men inntektene er for lave, fastslår Eriksen.

Kulturarv

– «Nordnorsk Magasin» startet reisen sin i 1978, på en kulturell oppvåkningsbølge i landsdelen. Det skulle være et litterært tidsskrift, med et samfunnsperspektiv, med fokus på historia og samtida. Vi har ønsket å bære videre den kulturarven som «Nordnorsk Magasin» er blitt. Men magasinet er en ryggsekk og en arv som er blitt tyngre og tyngre å bære på.

Redaktøren peker blant annet på de store digitale omveltningene, som har endret lesevanene for mange. For «Nordnorsk Magasin» har dette gitt seg utslag i en klar nedgang av abonnenter, løssalg og annonseinntekter, samtidig som støtten fra Norsk Kulturfond er kraftig redusert.

Innhold

Om innholdet i årets fjerde utgave av magasinet kan redaktøren blant annet opplyse:

– I denne utgaven har vi vært i Upernavik på Grønland, og på et musikalsk Barentssamarbeid, et kortreff i Murmansk. Vi har vært på det gamle nordlysobservatoriet på Halddetoppen ved Alta, og vi har kastet blikket bakover på turistattraksjonen Torghatten ved Brønnøy. Werner Jørgensen på snart hundre år fra Sandsøy, forteller om sine dramatiske opplevelser i Barentshavet. Og så byr vi på julefortelling og dikt, før vi avslutter med anmeldelser av ti bøker.