– Olav var en god læremester

Billedteksten til Lund-kalenderen for 2019 har Per Lund skrevet selv.

2019: Admistrerende direktør i Bernh. Lund AS, Per Lund, med kalenderen for 2019. Lund-kalenderen, som den kalles på folkemunne, trykkes i et opplag på 400 eksemplarer, og deles ut gratis til alle som ønsker et eksemplar. Den første kalenderen ble trykket i 2004, alle prydet med skipsmalerier av tidligere statslos Hjalmar Hansen.   Foto: Reidar Ingebrigtsen

kultur

Denne oppgaven var det som kjent finnsnesmannen Olav Kjell Westby som hadde i en årrekke.

– Olav Kjell utformet disse tekstene på en utmerket måte, og vi setter stor pris på at han påtok seg den oppgaven. Nå, da han har gått bort, forsøker jeg etter beste evne å videreføre dette i hans ånd. Men Olav var en god læremester, som forklarte hvor jeg skulle hente opplysninger om skipene som trykkes på kalenderen, forteller Per Lund.

Også kalenderen for 2019 er prydet med et maleri av tidligere statslos Hjalmar Hansen.

– Selv fikk jeg aldri møte Hjalmar Hansen, men min far traff ham flere ganger. Han fortalte at Hansen var en stor mann med hender så digre som stekepanner.

– Har du flere malerier igjen av den tidligere losen?

– Ja, det er to eller tre igjen som aldri har vært på trykk på vår kalender. Alle henger i lokalene til ekspedisjonen vår, så vi er sikret kalendermotiv to-tre år fremover.

Andre muligheter

– Hva gjør du når disse maleriene tar slutt, bruker tilsvarende motiver av Kjell Nergård?

– Det er klart at jeg har vært og er inne på den tanken. Kjell Nergård har en rekke nydelige malerier av gamle hurtigruter. Men her kommer blant annet spørsmålet om rettigheter til å bruke dem inn, noe som må avklares på en ordentlig måte før det kan skje.

Per Lund har også vært inne på tanken om å fortsette med malerier av Hjalmar Hansen.

– Jeg vet at han har malt flere hurtigrutemotiver enn de som er i vårt eie. Blant annet henger noen av dem på et av hurtigruteskipene som går langs kysten.

Samleobjekt

Lund-kalenderen, som den kalles på folkemunne, er trykket i et opplag på 400 eksemplarer siden oppstarten i 2004. Det er et antall som ifølge Lund er tilstrekkelig for å dekke etterspørselen.

– For en del er denne kalenderen blitt et samleobjekt.

– Det stemmer, ikke minst for mennesker i det maritime miljøet. Det er en del personer som bor i andre land som hvert år overfører penger til oss, slik at vi kan sende den i posten. Men det er jo ikke bare privatpersoner som vil ha kalenderen, den henger også på ganske mange arbeidsplasser.