Frykter at distriktene vil tape terreng

Hva skjer med kommunemønstringene i UKM når flere kommuner slås sammen til en?

SAMLING: På bildet ser man de fleste kommunekontaktene i UKM-systemet i Troms. Helt til høyre daglig leder Odd-Halvdan Jakobsen i UKM Arctic Troms.  Foto: Reidar Ingebrigtsen

Det er klart at vi i UKM står overfor en veldig stor utfordring når flere kommuner blir slått sammen til en

Odd-Halvdan Jakobsen
kultur

Hittil har UKM (Ung Kultur Møtes) blitt arrangert på den måten at hver enkelt kommune har avviklet sine respektive kommunemønstringer. Fra disse har så en utvalgt gruppe av utøvere blitt sendt videre til fylkesmønstringen, som går av stabelen på Finnsnes i april hvert år. Fra de respektive fylkesmønstringene sendes så de som går videre fra disse til den store landsfestivalen i UKM.

– Dette var selvsagt det helt klare hovedtema under samlingen av kommunekontakter på Finnsnes. Det er klart at vi i UKM står overfor en veldig stor utfordring når flere kommuner blir slått sammen til en, innrømmer daglig leder Odd-Halvdan Jakobsen i UKM Arctic Troms.