Kjører kurs i indre ro og tilstedeværelse for voksne menn

– I stedet for å være tilstede i nuet befinner mange seg enten i fremtiden eller fortiden.

Kursleder: Mange menn befinner seg i dag i en tilstand av konstant beredskap med tilsvarende høyt stressmodus, mener kursleder Tommy Myklebust, som førstkommende onsdag inviterer til et introduksjonskurs i kurset «Mindful ness for Mannfolk» i lokalene til Frivilligsentralen i Lenvik, der han tidligere fungerte som daglig leder.   Foto: Reidar Ingebrigtsen

kultur

Det sier tidligere daglig leder Tommy Myklebust ved Frivilligsentralen i Lenvik, som nå lever av kurse mennesker i kunsten å redusere stress, spenninger og angst. Kurset heter «Mindfullness for Mannfolk», som Myklebust avholder det han kaller et introduksjonskurs i i lokalene til Frivilligsentralen i Lenvik på Finnsnes førstkommende onsdag 10. oktober.

– Dette kurset er beregnet for voksne menn. Det dreier seg mye om meditasjon og yoga. Men jeg kan berolige alle om at man skal slippe å sitte i lotusstilling og snakke om sine innerste tanker. Her skal alle sitte i en vanlig stol uten å behøve å si et eneste ord hvis man ønsker det. Dette dreier seg i korte trekk om kunsten å finne den indre roen i seg selv. Med det er mye gjort, forklarer Myklebust.

Her og nå

Tommy Myklebust viser til forskingen som er gjort på området han driver kursvirksomhet i.

– Ifølge den er meditasjon og yoga et verktøy til å håndtere stress, angst og bekymringer vi måtte ha. Man blir bedre rustet til læring, får bedre hukommelsen og kreativitet. Og ikke minst, det hjelper oss til å være tilstede i nuet. Mange sliter med å fokusere på det som skjer der og da. I stedet tenker man på noe som har skjedd i fortiden, eller bekymrer seg for det som skal skje i framtiden. Man klarer ikke å slappe av fordi man befinner seg i en tilstand av konstant beredskap og i et høyt stressmodus. Det som på fagspråket kalles for fight-or-flight response. Altså kjempe eller flykte.

– Har du inntrykk av at noen menn vegrer seg for å delta på et slik kurs? At man føler at man ikke er mannfolk nok da?

– Det er bra at du stiller det spørsmålet, fordi det skjer nok. Men dette dreier seg altså ikke om å sitte sammen med en gruppe med andre mennesker og utlevere seg selv, men å etablere en balanse i kropp og sinn i en for svært mange svært stressende og hektisk hverdag. Det stilles absolutt ingen krav om at deltakerne må dele sine følelser med de andre i gruppa, understreker Myklebust.

Noen minutter

Tommy Myklebust begynner selv hver dag med litt meditasjon. Han understreker at dette er noe man ikke behøver å bruke hele dagen på.

– Bruker man noen få minutter daglig til å finne den indre roen er man godt på vei til et bedre liv.

– Hvor lenge varer dette introduksjonskurset?

– To timer. Dette er jo en innføring for å gi de som måtte være interessert et lite innblikk om hva det dreier seg om. Etter at mitt opphold på Finnsnes er over skal jeg ha et kurs i en by i Iran som varer i fire uker. Det er ikke noe nytt, jeg kurser mennesker både her til lands og i andre land.

– Det å være kursinstruktør er levebrødet ditt nå. Da koster det vel en del å delta på introduksjonskurset?

– Det gjør det, men det dreier seg om en forholdsvis beskjeden og svært overkommelig inngangsbillett.

– Hvor mange har du plass til?

– Vi skal bruke dette rommet i frivilligsentralen. Her er det god plass, så 25 deltakere får vi nok inn.