Satser på markens grøde i helga

varaordførerkandidat: Marit Stubberud Hanssen har sagt ja til å stille som varaordførerkandidat for Senja Arbeiderperti.   Foto: Stian Jakobsen

kultur

[Endelig helg]

– Har du noen planer for helga?

– Jeg har to konkrete planer for helga som kommer, og det er å dra på høstmarkedet på Solvang og gå i marka og plukke sopp og bær.