Tilskudd gir pangstart for prosjekt Creative Arctic Talent

Skal videreutvikle talenter innen dans og musikk

Et nytt talentutviklingsprogram i regi av UKM Arctic Troms har fått 500.000 kroner i støtte fra Sparebank 1 Nord-Norge.

Prosjektstøtte: Fra venstre pianoelev Sanne Suh Berger, Banksjef Siri Lund i Sparebank 1 Nord-Norge avdeling Midt-Troms og daglig leder i UKM Arctic Troms, Odd-Halvdan Jakobsen. Sistnevnte ble i går tildelt 500.000 kroner fra Sparebank 1 Nord-Norge til sitt nye internasjonale talentutviklingsprogram kalt Prosjekt Creative Arctic Talent.   Foto: Reidar Ingebrigtsen

kultur

Daglig leder Odd-Halvdan Jakobsen i UKM Arctic Troms sier at midlene som han har fått fra Sparebanken er livsviktig for det nye talentutvekslingsprogrammet.

– Med 500.000 kroner har vi den startkapitalen i bunn som er helt nødvendig for å kunne søke på innenlandske og utenlandske midler som finnes i systemet. Dette er et beløp som vil bli mangedoblet, til sammen vil nok budsjettet på dette prosjektet komme opp i omlag 3 millioner kroner, forklarer Jakobsen, som legger til at han ellers har måttet lete med lys og lykter etter en startpott på denne størrelsen. Kanskje uten en gang å finne dem.

Talentspeider

Banksjef Siri Lund i Sparebank 1 Nord-Norge avdeling Midt-Troms, som i går overrakte Odd-Halvdan Jakobsen en sjekk pålydende en halv millioner, påpeker på sin side at det nordnorske samfunnet er Sparebankens største eier. Derfor ønsker de at noe av overskuddet fra driften også skal komme landsdelen til gode.

– Derfor har vi i løpet av de 10 siste årene gitt 1,5 milliard kroner til prosjekter som bidrar til å bygge og utvikle landsdelen. Det går fra alt til å kjøpe inn instrumenter til skolekorps til å jobbe med å redusere frafallet i videregående skole, forklarer Siri Lund. Hun mener det nye UKM-prosjektet er en unik måte å organisere talentutvikling på.

– Vi har samarbeidet med UKM og Odd-Halvdan Jakobsen i en årrekke. Det er ikke få talenter han har tryllet fram gjennom UKM-systemet. Jeg er nokså sikker på at vi vil få se, og ikke minst høre, mye fra noen av talentene som deltar i dette prosjektet fremover, understreker banksjefen.

Internasjonalt

Prosjekt Creative Arctic Talent er ifølge Odd-Halvdan Jakobsen et helt nytt internasjonalt talentprogram som skal ta til seg unge talenter fra 15 til 24 år fra landene Norge, Russland, Sverige og Finland i årene fremover.

– Prosjektet vil knytte til seg instruktører fra øverste hylle fra professorgrad og oppover. Her til lands skal til sammen 12 talenter medvirke. Seks innen disiplinen musikk og seks innen disiplinen dans. Ikke alle de norske talentene er plukket ut ennå, men på det feltet synes jeg vi har hatt et ganske bra treffpunkt. Målet er et at flest mulig av disse talentene skal utvikle seg til et nivå som gjør at de kan livnære seg som sceneutøvere og kulturarbeidere. I løpet av de over 20 årene jeg har jobbet med UKM har 40 personer etablert seg på et profesjonelt nivå innen ulike felter av kulturlivet, påpeker Jakobsen.

– Skal noen av disse talentene på noen måte vises fram på UKM-scenen underveis?

– Nei, de skal ikke opptre i slike sammenhenger. Derimot er det store muligheter for at vi får se en del av dem på festivaler og andre store scener i tiden som kommer. Opplegget de skal følge vil også blant annet omfatte det å komponere egen musikk og skrive egne låter.

Utvalgt

Nå 15 år unge Sanne Suh Berger stilte allerede som trettenåring med en egen komposisjon da hun ble sluppet gjennom det trange nåløyet i Unge Musikere i Tromsø. Hun er et talent som Odd-Halvdan Jakobsen allerede har plukket ut til å delta i prosjekt Creative Arctic Talent. Han har fulgt utviklingen hennes gjennom flere år, også som en av utøverne på UKM-scenen. Sanne Suh Berger har tidligere gått til undervisning hos to private pianopedagoger, men er nå elev på linjen for piano ved Kulturskolen i Lenvik.

– Hun er allerede svært dyktig på sitt instrument, men er i tillegg en ung dame som jobber svært mye og svært målrettet for å stadig bli bedre. Det er en egenskap som ofte kjennetegner de som når langt i sin profesjon, understreker Jakobsen.

Selv sier det unge pianotalentet at hun er svært glad for å ha blitt plukket ut til å delta i dette prosjektet, og tror at hun med dette vil gå en spennende tid i møte.

– Utvikling inne ulike deler av kulturfeltet er viktig fordi det også øker trivelselen for oss som bor i denne landsdelen. Det er også en av grunnene til at vi går inn og støtter slike prosjekt som dette, slutter banksjef Siri Lund.