Tranøydagan 2018:

En kirkehelg som favner hele livsløpet

Barnedåp, gullkonfirmanttreff, bryllup – og kirkegårdsvandring: Årets kirkehelg på Tranøya favner hele spekteret.

TRANØYDAGAN: Lørdag og søndag er det igjen kirkehelg på Tranøya – her et stemningsbilde fra fjorårets arrangement. Tranøy kirke ble innviet i 1775 og er i dag en av de få gjenværende kirkene i Nord-Norge hvor det ble avholdt valgmøte i 1814. Tranøydagan er Tranøy kirkeforenings faste årsarrangement, og alle inntekter fra den frivillige innsatsen går til å bevare det gamle kirkestedet.  Foto: Reidar Ingebrigtsen

INTERIØR: Altertavlen i Tranøy kirke er fra 1673 og viser korsfestelsen.  Foto: Birger Caspersen

KIRKEGÅRDSVANDRING: Lørdag kommer Per Helge Nylund fra Tromsø museum for å lede kirkegårdsvandring – en ny programpost for Tranøydagan.  Foto: Hjalmar Larsen

kultur

Det er én kirkehelg i året i gamle Tranøy kirke, men i løpet av to hektiske dager spenner den over hele livshjulet: Søndag er det barnedåp og gullkonfirmanttreff; lørdag bryllup, mens det for første gang er lagt inn en kirkegårdsvandring i det kulturelle programmet, forteller Solfrid Torgersen, leder for Tranøy kirkeforening.

– Per Helge Nylund kommer lørdag fra museet i Tromsø for å gå på kirke- gården sammen med oss. Tema skal være død og begravelse i gamle dager, og dette er noe nytt som vi har for Tranøydagan i år.

– Nylund selv har dessuten familiær tilknytning til kommunen – faren hans er født og oppvokst i Tranøybotn, sier Torgersen.

Lyrikkaften

På programmet for lørdagen står også kulturvandring ved Bjørnar Nybrott, mens det lørdag kveld blir vise- og lyrikkaften ved brødrene Helge og Erling Stangnes. For de yngste gjestene vil det i tillegg være et eget barneprogram, forteller Torgersen.

Også den kulinariske rammen er tradisjonell:

– Vi har markedsboder og tombola, sodd servert med bondebrød – og klappekaka, kaffe og vafler.

Ole Kjelling forretter på høytidsgudstjenesten på søndag, og for de besøkende er det begge dagene båtskyss over til øya fra Refsnes. Tranøy kirke ble innviet i 1775, men mye av inventaret og kirkerommet stammer fra materialer fra den første kirken, som ble revet i 1773.

Et inntrykk av både alder og historisk betydning får man når man vet at Tranøy kirke er en av få gjen- værende kirker i Nord-Norge hvor det ble avholdt valgmøte i 1814.

Tranøydagan er Tranøy kirkeforenings faste års- arrangement.

Dugnadsarbeid

– Bygget i seg selv ligger under Riksantikvaren, mens kirkevergen tar seg av det som ellers vedrører kirken. For oss i kirkeforeningen er Tranøydagan et arrangement hvor hele inntekten fra dugnadsarbeidet går til å bevare Tranøy kirke, forteller Torgersen.