Gir inntil 650.000 kroner til museumsprosjekt

Fylkeskommunen støtter et forprosjekt som skal se på muligheten for å etablere et Norsk geologi- og industrimuseum.

MUSEUM: Fossmotunet er en av mange lokaliteter som driftes av Midt-Troms museum. Nå er museet med i et forprosjekt for å utrede etablering av Norsk geologi- og industrimuseum.  Foto: Birger Caspersen

kultur

Berg kommune, Midt-Troms museum, Senja Geologi og Industrisenter AS, Skaland Graphite AS og Senja reiseliv har gått sammen om en avtale for å utrede etablering av Norsk geologi- og industrimuseum gjennom et forprosjekt. Troms fylkeskommune skriver i en pressemelding at de har bevilget 650.000 kroner til gjennomføringen.

Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen, skriver i pressemeldingen at det vil gi grunnlag for å vurdere hvorvidt det lar seg gjøre å få på plass et nasjonalt museum. Prosjektet vil kunne bidra til å gjøre regionen til en attraktiv destinasjon gjennom hele året, og gir det nordnorske reiselivet flere bein å stå på.

Selskapet Senja Geologi - og Industrisenter AS er prosjektansvarlig. Det er de som skal forsøke å legge grunnlaget for, og utforme en plan for etablering av et opplevelsessenter med geologi og industri som tema.